Tag Archives: макал

МАКАЛ, ЛАКАПТАР

Абалтадан бүгүнгө карай эчен бир кылымдарды кыйырлап келаткан адамдардын жашоо-тиричилигинин барк-баасы, өйдө-ылдый, ак-карасы, ийгиликтери менен кенемтелери, эрдиктери менен эссиздиктери иш жүзүндө тангыстай таасын таразаланып, келечекки муундарга үлгү болуп калчудай насаатталып учкул тизмектелген айтымдар — макал, лакаптар. Макал, лакаптар көбүнчө бир, же жупташкан эки саптан, эгер насыят, терме ырлардан алынып санатталып айтылган макалдар болсо үч-төрт, кээде андан да көп… Кененирээк »