Tag Archives: МАКИАВЕЛЛИЗМ

МАКИАВЕЛЛИЗМ

МАКИАВЕЛЛИЗМ – Никколо Макиавеллинин аты менен байланышкан термин. М. деген түшүнүк алар аркылуу  граждандык жана адамзаттык планда эч кандай каражаттардан жада калса кылмыштуулуктан да кайра тартпаган  саясаттын синоними катары акылга сыйбаган нерседей көрсөтүлөт. Н. Макиавеллинин максаты, принциптери жана  көрсөтмө-лөрү эки жүздүүлүк, адепсиздик, арамзалык менен байланыштырылган. Чындыгында Н. Макиавеллинин  кулаган феодалдык коомдун жана жаңы орноп жаткан капитализмдин адепсиздигин айгинелеп,… Кененирээк »