Tag Archives: МАТОО

МАТОО

«Уукчулардын», «керегечилердин», «түндүкчүлөрдүн» жалпы алганда боз үйдүн жыгачына узануусу. Демек, кереге саканактарынын башкы бөлүгүн кайкалата, уук-алакандарын бүкүрөйтө ийүү дегендик. Матоо үчүн «Тез» керек. Чеберлер маталган кереге-уукка атайын тарткы менен сай түшүрүшөт. Жерди ууктун билеги жана саканактын башы баткандай кылып казып да, ийилип даяр болгон ууктун билегин, саканактын башын ошол чуңкурчага салып, анын үстүнөн оор таш менен бастырган. Бул… Кененирээк »