Tag Archives: НЕЙТРАЛИТЕТ

НЕЙТРАЛИТЕТ

НЕЙТРАЛИТЕТ (лат. neuter – ал эмес, бул эмес) – бейтараптык эл аралык укукта согушка катышпоо, ал эми тынчтык  мезгилинде согуштук блокторго (союздарга) кирбөө. Кең түшүнүгүндө алганда Н-тин мааниси – саясий, экономикалык  ж. б. күрөштөрдө каршылашкан топтордун эч бир жагына кошулбоо. Эл аралык мамилелердин көз карашында алганда Н.  мамлекеттин өзгөчө эл аралык-укуктук статусу болуп саналат. Н-тин төмөнкүдөй формалары бар:… Кененирээк »