Tag Archives: НИГИЛИСТ

НИГИЛИЗМ. НИГИЛИСТ

НИГИЛИЗМ (лат. Nihil – эч нерсе) – бардык кабыл алынган баалуулуктарды, идеяларды, моралдык нормаларды,  маданиятты, коомдук турмуш формаларын тануу. Коомдук-тарыхый өнүгүү процессинин кризис доорунда Н. өзгөчө  таралып кетет. Н. же майда-буржуазиялык-бунтардык, анархиялык (Штирнер), же жаңыдан байыган таптардын  идеологиясы (Ницше, экзистенциализм, декадентчилик) катары чыгат. Өткөн кылымдын 60-ж. орус разночиндеринин Нин дворяндык маданияттын реакциячыл салттарына каршы багытталгандыктан прогрессивдүү мааниге ээ… Кененирээк »