Tag Archives: ОБСТРУКЦИЯ

ОБСТРУКЦИЯ

ОБСТРУКЦИЯ (оbstructio лат. тоскоолдук) – каршылыктын түрү, көпчүлүктүн каршылык көрсөтүүсү, негизинен  парламенттеги айрым бир көрүлө турган чаралардын бир нерсени көздөгөн жарылуусу. Парламенттик О. кандайдыр бир  депутаттардын (фракциялардын, топтордун) бирикмеси. Парламенттик процедурада (пленардык заседаниеде бул же  тигил суроолор боюнча жарыш сөздөр, бир депутаттын сүйлөгөн сөзү) каралып, бир же бир канча көрүлө турган  чаралардын нормалдуу өтүшүнө тоскоол кылуу. Депутаттардын бирикмеси… Кененирээк »