Tag Archives: олигарх

ОЛИГАРХИЯ

ОЛИГАРХИЯ ( гр. <oligos – азчылык + archia – бийлик) – бийликтин бир түрү; экономикалык жактан абдан кубаттуу  адамдардын анча чоң эмес тобу үстөмдүк кылат. Мисалы: байыркы грек шаар-мамлекеттеринде ири кул ээлүүчүлөр.  Орто кылымдардагы патрицийлик үй-бүлөлөр. О. деп башкаруучу топтун өзүн да айтышат. Алгач термин б. з. ч. V-IV к.  Платон жана Аристотель тарабынан киргизилген. Алардын ою боюнча… Кененирээк »