Tag Archives: парламентаризм

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ (нем. par-lament, англ. parliament, фр. par-lement < рагler – сүйлөө) – мамлекеттик бийлик  системасы. Парламенттин чечүүчү ролу менен мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу органдардын функциялары так  бөлүштүрүлгөн. Парламент бул системада саясий күрөштөн субъектиси жана объектиси катары өлкөдө демократия  тууралуу үстөмдүк кылган көз караш менен тыгыз байланышкан. П. мезгилинде парламент өкмөттү түзөт. Өкмөт анын  алдында саясий жоопкерчиликте болот. Парламент… Кененирээк »