Tag Archives: ПЛУТОКРАТИЯ

ПЛУТОКРАТИЯ

ПЛУТОКРАТИЯ (гр. рlutos – байлык+kratos – бийлик, кубаттуулук) – 1) байлардын бийлиги; 2) өлкөдөгү мамлекеттик  бийлик эң бай өкүлдөрдүн кичине тобуна таандык болгон саясий түзүлүш. П. термини саясий түзүлүштүн өзгөчө  формасы катары байыркы грециялык ойчул жана жазуучу Ксенофонттун «Сократ жөнүндө эскерүүлөрүндө» кездешет.  Байыркы Грециянын бир катар шаар-мамлекеттеринде П. б. з. ч. VII–VI к. бай аристократ уруулук аристократиянын  үстүнөн… Кененирээк »