Tag Archives: ПЛЮРАЛИЗМ

САЯСИЙ ПЛЮРАЛИЗМ

САЯСИЙ ПЛЮРАЛИЗМ (лат. plu-ralis – көпчүлүк) – көз карандысыз бытиенин башталышынын жана саясий  билимдердин болушуна негизделген, коомдук-саясий жана социалдык өнүгүүсүнүн идеялык-тескөөчү принциби.  Буржуазиялык коомдун чегинде пайда болгон. Түшүнүк биринчи жолу 1712-ж. монизмдин антиподу катары немец  ойчулу X. Вольф тарабынан киргизилген. С. п. термини коомдук ой жүгүртүүдө эркиндик, теңдик, демократия  проблемаларына кызыгуу пайда болгон сайын, философиялык жана социалдык-саясий адабиятта… Кененирээк »