Tag Archives: ПОЛИАРХИЯ

ПОЛИАРХИЯ

ПОЛИАРХИЯ (гр. < роlу – көп + агсhia – бийлик) бүгүнкү күндөгү саясий илимге америкалык саясат таануучу Р. Даль  аркылуу көбүрөөк даражада демократтык идеалга туура келген, реалдуу өкүм сүргөн саясий режимдерге мүнөздөмө  берүү үчүн киргизилген түшүнүк. Р. Далдын ою боюнча, чыныгы дүйнөдө демократиянын бардык талаптарын толугу  менен канааттандырган саясий системалар жок. Демократия деп ал төмөнкү негизги мүнөздөмөлөрдү: уюмдарды… Кененирээк »