Tag Archives: ПРЕДИКАТ

ПРЕДИКАТ

ПРЕДИКАТ (лат. praedicatum — баяндооч) — традициялуу логикада ой толгоонун (суждение) эки термининин бири. П. сөздүн предметин (субъектти) чагылдырат. 19-к-дын аягына чейин логика илиминде ой жүгүртүүнүн субъектиси эреже катары грамматикалык ээ (подлежащее) м-н тең маанилештирилсе, П. сын атооч формасындагы грамматикалык баяндооч катары колдонулган. Ошентип, баяндоочтун формасы (П- ивдүү байланыш) атрибуттук байланыш м-н чектелген, б. а. предметке (субъектке) мүнөздүү… Кененирээк »