Tag Archives: протокол

ПРОТОКОЛ

Протокол маанилүү жана көп киши катышкан жыйындын, чогулуштун, конференциянын же бир олуттуу маселе талкуулаган атайын отурумдун өткөрүлүшүн, андагы катышкан адамдардын сүйлөгөн сөзүн жана кабыл алынган чечимин же токтомун баяндаган документ болуп эсептелет. Протокол толук жана кыскартылган түрдө жазылышы мүмкүн. Кыскартылган түрүндө чогулуштагы талкуу бөлүгү алынып салынат да, ал маселе боюнча кабыл алынган чечим гана жазылат. Протокол төмөнкүдөй түзүмдөрдөн турат: 1. Киришүү… Кененирээк »