Tag Archives: ПРОФЕССИОНАЛДЫК УЮМДАР

ПРОФЕССИОНАЛДЫК УЮМДАР

ПРОФЕССИОНАЛДЫК УЮМДАР, с а я с а т т а – азыркы коомдогу түрдүү социалдык жана профессионалдык  катмарлардын жана топтордун социалдык – экономикалык жана корпоративдик кызыкчылыктарын чагылдырган  бирикмелер жана союздар. Саясий уюмдар (партиялар) азыркы граждандык коомдун пирамидасынын чокусунда турса,  анын экинчи, кеңири катмарын профессионалдык жана корпоративдик уюмдар түзөт. Алар саясий партиялардын түздөнтүз көзөмөлүндө же кыйыр таасиринде болушу мүмкүн.… Кененирээк »