Tag Archives: РАДИКАЛИЗМ

РАДИКАЛИЗМ

РАДИКАЛИЗМ, с а я с и й (лат. radicalis – түп-тамырынан) – социалдык кайра курууларды иш жүзүнө ашырууга  багытталган, чечүүчү чараларды колдоп жана пайдаланган теория жана саясий практика. Радикалдык топтор жана  кыймылдар өзүлөрү демилге көтөргөн өзгөртүүлөрдөн тереңдеши жана масштабы менен айырмаланышат. Өтө  радикалдык саясий кыймылдар саясий экстремизм катары мүнөздөлөт. Р. коомдогу структуралык өзгөрүүлөр, кээ бир  социалдык топ жана… Кененирээк »