Tag Archives: РЕАЛИЗМ

РЕАЛИЗМ

РЕАЛИЗМ, с а я с и й – коомдогу иштердин объективдүү абалына ылайык саясий курсту иштеп чыгуу жана жүзөгө  ашыруу. Р. ишке ашпаган утопиялык милдеттерди өзүнө камтыбайт. Р. төмөнкүлөрдү камсыз кылат: 1. коомдогу  экономикалык абалдын, коомдук өнүгүүнүн берилген этабында өндүрүш, башкаруу чөйрөлөрүндө келип чыккан чыныгы  карама-каршылыктарды катуу эсепке алуу; 2. кеңири эл массалары тарабынан саясий чечимдерди жана аракеттерди … Кененирээк »