Tag Archives: режим

ДЕМОКРАТТЫК РЕЖИМ

ДЕМОКРАТТЫК РЕЖИМ – саясий режимдин бир түрү; ага бийликтин бөлүнүшү жана легитимдүүлүгү, саясий  плюрализм, негизги адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы мүнөздүү. Демократтык коомдо өкүлчүлүк  демократия дайыма тикелей демократиядан кийин турат. Коомчулуктун ою дайыма изилденет жана эске алынат.  Мамлекеттик бийликтин өкүлчүлүк органдары жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу эл тарабынан жалпыга бирдей түз  шайлоолордо жашыруун добуш берүү жолу менен шайланат. Шайлоолор… Кененирээк »

ТОТАЛИТАРДЫК РЕЖИМДИН КҮЧӨШҮ. МАССАЛЫК ЖАЗАЛООЛОР

СССРде тоталитардык системанын өнүгүшүнө объективдүү жана субъективдүү мүнөздөгү көптөгөн факторлор себеп болгон. Россияда көп кылымдар бою падышачылык бийликтин үстөмдүк кылышы, демократиялык башкаруу салтынын жоктугу бул системанын калыптанышын шарттаган. 1934-ж. чейин Совет бийлигинин жана «элдин душмандары» партиядан чыгаруу, кызматтан алуу менен гана жазаланган. Партиянын XVII съездинен кийин И. Сталин өзүнүн оппоненттерин жок кылууга өткөн. Ал үчүн 1934-ж. 1-декабрда С.… Кененирээк »