Tag Archives: РЕФЕРЕНДУМ

РЕФЕРЕНДУМ

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum – кабарлана турган нерсе) -конституциялык, мыйзам чыгаруучу, ички жана тышкы  саясий суроолор боюнча акыркы чечим чыгаруу үчүн шайлоочу корпуска кайрылуу. Р-дун башкы мазмундуу белгиси –  мамлекеттик мыйзам чыгаруу бийлигинин түздөн-түз эл тарабынан ишке ашырылышы. Р-дун объектиси болуп мыйзам,  мыйзам долбоору, конституция, конституцияга толуктоолор, эл аралык статустун же өлкөнүн ички саясий турмушу  боюнча маселелер эсептелет. Р-дун… Кененирээк »