Tag Archives: САЯСИЙ КЫЙМЫЛДАР

САЯСИЙ КЫЙМЫЛДАР

САЯСИЙ КЫЙМЫЛДАР – саясий мамилелердин жашоо ыкмасы. С. к. адамдардын белгилүү бир топторунун саясий  кызыкчылыктарын ишке ашырууга багытталган коомдук ишмердүүлүктүн көрүнүшү катары чыгат. Жаңы коомду  курууну максат кылган С. к. илгерки заманда эле башталган. ХIХ к. орто ченинде пролетариат калыптанып, анын  91   идеологиясы – марксизм пайда болгон. Интернационал түзүлүп, бир катар өлкөлөрдө саясий бийлик үчүн күрөшкө  киришкен жумушчу… Кененирээк »