Tag Archives: СОЦИАЛДАШТЫРУУ

САЯСИЙ СОЦИАЛДАШТЫРУУ

САЯСИЙ СОЦИАЛДАШТЫРУУ (инсанды) – саясий мамилелерге толук укуктуу катышуучусу болууга инсанга  мүмкүндүк берген, белгилүү билимди, баалуулуктарды, нормаларды өздөштүрүү процесси. С. с. адамдардын мурунку  муундагы адамдар чогулткан социалдык тажрыйба менен аны социалдык субъект катары калыптандыруу жалпы  процессинин компоненти, бир тарабы болуп эсептелинет. С. с. инсан тарабынан белгилүү саясий билимдердин  суммасынын өздөштүрүлүшүн жана коомдук-саясий ишмердүүлүктүн ыктарына ээ болууну; өздөштүрүлгөн  билимдердин… Кененирээк »