Tag Archives: ТАПТАР

ТАПТАР

ТАПТАР (Классы) — жалпы кызыкчылыктарга ж-а баалуулуктарга ээ коомдук, салыштырмалуу туруктуу социалдык топтор (мис., дыйкандар, жумушчулар, буржуазия, орто тап ж. б.). Таптар ж-а тартык күрөш тууралуу концепциялар Европада 19-к-да кеңири жайылтылган (Сен-Симон, О. Тьерри, Ф. Гизо ж. б.). К. Маркс м-н Ф. Энгельс таптардын болушун өндүрүштүн белгилүү бир ыкмалары менен байланыштырышкан ж-а таптар күрөшүн тарыхты кыймылдаткан күч деп… Кененирээк »