Tag Archives: тартип

ТАРТИП

ТАРТИП (Дисциплина) (лат. disciplina) коомдук — адамдардын коомдогу калыптанган укук ж-а мораль нормаларына же кайсы бир уюмдун талаптарына жооп берүүчү жүрүм-турумунун белгилүү бир ырааттуулугу. Т.коомдун нормалдуу жашосунун зарыл шарты болуп эсептелет; Т-ке жараша адамдардын жүрүм-туруму жөнгө салынып, ал коллективдүү ишмердикти ж-а социалдык уюмдардын милдет аткарууларын камсыз кылат. Коомдо дайыма жалпыга милдеттүү Т. ж-а белгилүү бир уюмдун мүчөлөрү үчүн… Кененирээк »

УКУК БУЗУУНУН СЕБЕПТЕРИ МЫЙЗАМДУУЛУК ЖАНА УКУК ТАРТИБИ

Укук бузуулардын себептери бир кыйла жана ар кандай, бирок негизинен анын башкы себептерине ээнбаштыкты, тентектикти жана тарбиясыздыкты, жоопкерчилик сезиминин жана жазаланып калам деген сестенүү сезиминин жоктугун киргизсек болот.