Tag Archives: ТАРЫХЫЙ МЕКТЕП

ТАРЫХЫЙ МЕКТЕП

ТАРЫХЫЙ МЕКТЕП (историческая школа) — 19-к-дын ортосунда Германияда пайда болгон саясий экономиянын багыты. Т.м-тин негиздөөчүсү катары Ф. Лист аталып жүрөт. Анын В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс ж. б. теоретиктери саясий экономияга тарыхый методду киргизүүгө кылган аракеттери үчүн аталган багыт тарыхый мектеп деген атка конгон. Т.м-тин өкүлдөрү саясий экономиянын негизги милдети катары чарбалык кубулуштарды сүрөттөп жазууну аташкан, бардык… Кененирээк »