Tag Archives: ТЕЛЕОЛОГИЯ

ТЕЛЕОЛОГИЯ

ТЕЛЕОЛОГИЯ (гр. talos — бүткөнү, максат, аяктоо ж-а logos — окуу) — максат же максатка ылайыктуулук жөнүндөгү окуу. Бул б-ча адамдын эле аракети эмес, тарыхый окуялар ж-а жаратылыш-кубулуштары ж-а жалпы планда да, жекече да белгилүү бир максатка багытталган. Т. антропоцентристтик көз караш, эгерде бардыгы тең Адам үчүн жашаса; метафизикалык окуу, эгерде бүткүл дүйнөлүк процесстин үстүнөн акыркы максат бийлик… Кененирээк »