Tag Archives: тең укуктуулук

ГЕНДЕР. ГЕНДЕРДИК САЯСАТ. ГЕНДЕРДИК ТЕҢ УКУКТУУЛУК

ГЕНДЕР – ар башка жыныстагы адамдардын калыптанган, социалдык жактан бекемделген жүрүм-туруму. ГЕНДЕРДИК МАМИЛЕЛЕР – карым –катнаш процессинде же биргелешкен иш-аракеттин ар кандай түрлөрүн жүзөгө  ашырууда түзүлүүчү ар башка жыныстагы адамдардын ортосундагы жүрүм-турумдун жана мамилелердин мүнөзү. ГЕНДЕРДИК САЯСАТ – ар башка жыныстагы адамдардын ортосундагы өз ара мамилелерде теңчиликти орнотууга  багытталган мамлекеттик, коомдук иш. ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИК – ар башка жыныстагы… Кененирээк »