Tag Archives: тобу

БАСЫМ КӨРСӨТҮҮ ТОБУ

БАСЫМ КӨРСӨТҮҮ ТОБУ – өз максатын ишке ашыруу үчүн атайын бийлик институттарына басым көрсөтүп  жетишүүчү, коомдук бирикме. АКШда пайда болуп, кийин бардык өлкөлөргө таралган. Б. к. т. – саясий, аймактык,  локалдуу, трансулуттук болуп бөлүнөт. Саясий плюрализмге негизделген системада топтор саясий партиялар, мыйзам  чыгаруучулар, өкмөт кишилери, бюрократия, коомдук пикир аркылуу жасашат. Б. к. т-нун бар болушу бир жагынан  саясаттын… Кененирээк »