Tag Archives: тууранды

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЫРДЫК ЖАНА ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР        

1.  Сырдык сөздөр жана алардын маанисине карай бөлүнүшү. 2.  Сырдык сөздөрдүн жазылышы. 3.  Тууранды сөздөр жана алардын түрлөрү. 4.  Тууранды сөздүн түзүлүшү,  колдонулушу жана жазылышы.