Tag Archives: ФЕОДАЛИЗМ

ФЕОДАЛИЗМ

ФЕОДАЛИЗМ (лат. feodum — ээлиги) Ф. термини 18-к. аягында Француз революциясынын алдында келип чыккан ж-а “эсин тартип” (абсолюттук монорхия, дворяндардын үстөмдүгү) деген түшүнүктү билдирген. Марксизмде Ф. капитализмге чейинки коомдук — экономикалык формацияны белгилешет. Азыркы тарых илиминде Ф. орто кылымдардагы батыш ж-а Борбордук Европага гана мүнөздүү социалдык система катары анализденет. А бирок Ф-ге мүнөздүү белгилерди башка региондордон ж-а доорлордон… Кененирээк »