Tag Archives: чындык

ЧЫНДЫК

ЧЫНДЫК (истина) — аң-сезимден сырткары ж-а ага көз каранды болбой жашаган объективдүү реалдуулукту адекваттуу (туура) чагылдырган, анын маани-маңызына дал келген билим. Адекваттуулук деп аң-сезимдеги образдын объектке дал келүүсүн аташат. Ч. объективдүү ж-а субъективдүү жактарга ээ. Ч-тын субъективдүүлүгү анын адамдын аң-сезиминде жашагандыгы ж-а анын ачылуу даражасы адамдын өнүгүү деңгээлинен көз каранды экендиги м-н түшүндүрүлөт. Ч. аң-сезимден тышкары ж-а ага… Кененирээк »