Tag Archives: ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (соңку латынча exsistentia — бар болуу, жашоо) — 20-к-да батыш философиясында антропологиялык өңүттө өнүккөн таасирдүү багыттардын бири; анын борборунда жашоонун маңызы, жекече эркиндик, жоопкерчилик ж-дөгү проблемалар турат. Белгилүү өкүлдөрүнө М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель, М. Бубер ж. б. кирет. 20-30-ж. калыптана баштаган; экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде ж-а андан кийин ал батыш интеллигенциясынын,… Кененирээк »