Tag Archives: Эрк

ЭРКТИН ЭРКИНДИГИ

ЭРКТИН ЭРКИНДИГИ (Свобода воли) — адамдын өз иш-аракетин өзү аныктоо жөндөмдүүлүгү. Байыркы грек маданиятында Э. э. философиялык түшүнүккө караганда юридикалык түшүнүктү көбүрөөк билдирген. Эркин адам — бул өзүнүн ата-бабаларынын жеринде жашап жаткан адам, анын карама-каршысы — бөтөн жерге алынып кетип, кулга айланган согуш туткуну. Гомердин доорунда эркин адам — бул мажбурлоосуз, өзү каалагандай жүргөн адам. Эркиндиктин эң бийик… Кененирээк »