Кош келиңиз Мейман • Катталуу • Кирүү • RSS 
Башкы бет » Китептер

1 2 »

Азирети Пайгамбарыбыздын (саллаллоху алейхи васаллам) ааламга үлгү-өрнөк болгон дөөлөттүү өмүрүн бул китепке сыйдырууга жасаган аракетибиздин негизги себеби – адамзат дүнүйө-мүлккө берилип, көпчүлүгү напсинин кулу болуп өмүр сүргөн азыркы заманда кысылган, чарчап-чаалыккан бейтап-бечара жан-дүйнөлөргө, өксүк өмүрлөргө анын руханий дүйнөсүнөн бир жарык нур сунуу. Мындан тышкары, дарак менен таш сыяктуу жансыз жаратылыш өзүнө салам берген жана ааламдын улуу жаратуучусунун сансыз периштелери менен бирге "алкыш жана салам" ыроолоп урматтаган, өзгөчөлөнгөн улуу Пайгамбардын пазилетинен, бөтөнчө жетишкендиктеринен бир насиб ала билүү.


Ислам | Кароолор: 2390 | Жүктөөлөр: 1541 | Кошкон: Admin | Дата: 01.04.2014

Билинбей кетти кабарың,
Мидике кандай абалың?
Бир топ жыл бирге татканбыз
Бул жактын тамак-шарабын,
Бир жүргөн кезди эстесем
Бүркөлөт ачык кабагым.

Башта бар дечи бир өлүм...
Баардыгын жакшы билемин.
Эргиген мөлтүр таланттан,
Эл үзбөйт тура күдөрүн...
Жалдырап карайм мүрзөңдү,
Жайлуубу жаткан түнөгүң?


Адабий китептер | Кароолор: 9975 | Жүктөөлөр: 1198 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2014

Кыргыз коомчулугуна белгилүү акын Байдылда Сарногоевдин бул жыйнагына партия, Мекен, эл, жер жөнүндө соңку жылдары жазылган жаңы ырлары жана поэмалары топтоштурулду.

Жыйнак акындын элүү жылдык юбилейине арналмакчы.


Адабий китептер | Кароолор: 15623 | Жүктөөлөр: 4239 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2014

Кыш бою иштеп чарчаган денесин эс алдырып, жаңы күч, жаңы кубат жыюу үчүн курортко жыйылган эл. Түрдүү республика, түрдүү улуттардан чогулган жумушчулар, кызматчылар. Эртеден кечке дейре көлдүн жээги кумурсканын уясындаи кайнайт. Баарысы жайкыкүндүн нурунан, таза абасынан толук пайдаланып, калууга ашыгышат. Жайкы алган күч-кубаттарын завод-фабриктерде, иш орундарында пайдаланып калууну ойлошот.

Эркек, аял дебей көңүлдөрү көтөрүңкү, кабактары ачык, өңдөрү жагымдуу—жалындуу.


Адабий китептер | Кароолор: 3713 | Жүктөөлөр: 899 | Кошкон: Admin | Дата: 28.03.2013

Ачык аяз, күзгү түн...

Учу-кыйыры билинбеген, жайылган жазык теңизинин кучагында жаркырап-жайнап ай мелтирейт. Табиятты күмүш нурга чомдуруп, акырын, салмак менен кулачын жайып, жалтырап кетип бара жатат.

Ай нурунун жерге себилген жанга жагымдуу, көзгө көрүктүү сүттөй аппак шооласы менен жымжырттык ичине көмүлгөн жер жүзү жашырын, терең бир сыр ичинде термелип, көргөн бир жандын көңүлүн кытыгы-лап, боюн балжытып, черин таркатып, өчпөс-түгөнбөс шаттык, кубаныч туудурат.


Адабий китептер | Кароолор: 9813 | Жүктөөлөр: 2274 | Кошкон: Admin | Дата: 28.03.2013

ТЕҢДИК ЖОЛУНДА 
 
(Эки көшөгөлүү комедия) 
 
Ойноочулар: 
1.  Чодон — кызуу кандуу 50 жашта. 
2.  Зулайка — токтоороок 45 жашта. 
3.  Жанаркан — Чодондун кызы 16— 17 жаштарда 
4.  Саткын — Чодондун баласы 24 жашта. 
5.  Субан — Жанарканды сүйөт 25 жашта.

Адабий китептер | Кароолор: 2635 | Жүктөөлөр: 680 | Кошкон: Admin | Дата: 28.03.2013

Деңизди алаканга батырыш мүмкүн болбогондой эле бул чакан поэмада кыргыз элинин нечен ондогон кылымдардагы тарыхына саякат жасоо эмес, көз чаптырып чыгышка да мүмкүн эмес.

Биз тарыхыбызды терең билбей туруп, келечекти, заманыбызды толук баалап, сүйө албайбыз. Эмесе бул поэма биринчиден, ич арадагы байларга, экинчиден, сырттан келген басып алуучуларга каршы кашык каны калганча күрөшкөн, ыза көргөн, ыйга жуулган, кээде үзүм нанга зар болгон, бирок эч убакта бакытты, эркиндикти издөөдөн талыкпаган, меймандос, эр жүрөк кыргыз калкымдын тарыхынан үзүндүлөр:


Адабий китептер | Кароолор: 3860 | Жүктөөлөр: 1101 | Кошкон: Admin | Дата: 08.02.2013

Турар Кожомбердиевдин Чалкашка айгыры тууралуу ыр түрүндөгү поэмасы

Адабий китептер | Кароолор: 2032 | Жүктөөлөр: 475 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2013

Бул сапар да баягыдай иш айтылган Сөздөн, Сөздүн өзүнөн башталды. Ооба, баягы качандыр бир болуп кеткен дүйнөгө маалым түбөлүктүү сюжеттегидей болду.

Анан кийинки окуялардын бардыгы ошол айтылган Сөздөн келип чыкпадыбы...

Антсе да бул күтүүсүз жагдайга биринчи кабылган адамдардын көпчүлүгү кийин жүрүп дал ошол окуяны өмүрүндөгү эң укмуштуу окуя катары мемуарларында жазышарын эч качан ойлошкон эмес. Анан калса бир кызык—ошол окуяга күбө болгондордун баары сүйлөшүп алышкансып, эскерүүлөрүн: «Ошол күнкү болуп көрбөгөндөй окуялар детектив романдагыдай өнүктү» деп баштоого мажбур эле.


Адабий китептер | Кароолор: 13140 | Жүктөөлөр: 2626 | Кошкон: Admin | Дата: 24.01.2013

Айлүү түн. Токтогулдун короосу. Оң тарапта айманканалуу там уй. Мажрүмталдардын паанасындагы шырдак төшөлгөн середе Токтогул. Жанында Тотуя. Комуз кылы кайгылуу мунканат.

Адабий китептер | Кароолор: 5572 | Жүктөөлөр: 2094 | Кошкон: Admin | Дата: 27.12.2012

1-10 11-19 
Жогору ↑