Кош келиңиз Мейман • Катталуу • Кирүү • RSS 
Башкы бет » Рефераттар

1 2 3 ... 30 31 »

20-кылымдын 60-жылдары кыргыз поэзиясы дүйнөлүк адабияттын активдүү таасирин алып, акындар мурдагыдай партияны, колхоз-совхозду, эмгек алдыңкыларын, социалисттик чарбаны курулай мактап жазуудан оолактап, өздөрүнүн ички жандүйнөсүнө бүлүк берген ойлорду, ички сырларын, жазбай коюуга мүмкүн болбогон абалга алып келген дилдеги булкунууларды жазууга катуу киришти. Мына ушул алтымышынчы жылдагы акындардын бул изденүүлөрү сөз өнөрү менен алектенгендерден да, окурмандардан да дүйнөлүк адабиятты гана эмес кыргыз адабиятынын да тарыхына терең үңүлүп кароону талап кылды. 


Кыргыз адабияты | Кароолор: 7274 | Жүктөөлөр: 57 | Кошкон: Admin | Дата: 31.03.2015

Коомдук ченемдер.
Укук деген эмне?
Укук жана адеп-ахлак. 


Адам жана коом | Кароолор: 11944 | Жүктөөлөр: 279 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Укук коомдогу боло турган бардык мамилелерди, башкача айтканда жарандардын, мамлекеттик органдардын, чарба жүргүзүүчү субъектилердин бири-бири менен болгон же өз ара мамилелерин жөнгө салып турарын билдик. Ал мамилелердин түрлөрү көп болгондуктан, өзгөчөлүктөрү боюнча тармактарга бөлүнүп, тартипке келтирилип, укук тармактары түзүлөт.


Адам жана коом | Кароолор: 7130 | Жүктөөлөр: 46 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Мыйзам тарабынан белгиленген укук тартибин бузган адамдарга карата мамлекеттик мажбурлоо чараларын колдонуу аркылуу калктын таламдарын ар кандай кол салуулардан коргоочу органдар укук коргоо органдары деп аталат.


Адам жана коом | Кароолор: 5869 | Жүктөөлөр: 32 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Укук бузуулардын себептери бир кыйла жана ар кандай, бирок негизинен анын башкы себептерине ээнбаштыкты, тентектикти жана тарбиясыздыкты, жоопкерчилик сезиминин жана жазаланып калам деген сестенүү сезиминин жоктугун киргизсек болот.


Адам жана коом | Кароолор: 4787 | Жүктөөлөр: 36 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Укук бузуз бул коомдун кызыкчылыктарына зыян келтирүүчү же коомго коркунучтуу жана мыйзам тарабынан калыбына келтирилүүчү же жазалануучу иш-аракеттер.

Укук бузуунун түрлөрүнө тартип бузуулар, администрациялык укук бузуулар жана кылмыштар кирет. Эми булардын ар бирин өзүнчө талдап көрөлү.


Адам жана коом | Кароолор: 5511 | Жүктөөлөр: 34 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Конституциялык сот өндүрүшү.

Жарандык процесс.

Жазык процесси.

Администрациялык процесс.


Адам жана коом | Кароолор: 2204 | Жүктөөлөр: 32 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга, ошондой эле референдумга катышууга укуктуу.


Адам жана коом | Кароолор: 4080 | Жүктөөлөр: 104 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Кыргыз Республикасынын Президенти жалпы эл тарабынан шайлангандыктан, элдик  бийликтин үстөмдүгүнүн өкүлү болот жана ошол элдик бийликти камсыз кылат, элдин биримдигинин жана мамлекеттик бийликтин символу болуп эсептелет.


Адам жана коом | Кароолор: 3186 | Жүктөөлөр: 31 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

Үй-бүлөнүн коом үчүн, мамлекет үчүн мааниси чоң. Үйбүлө канчалык бекем болсо, балдарга тарбияны жакшы берсе, коом дагы бекем, туруктуу болуп, натыйжада мамлекеттин өнүгүп-өсүшүнө оң таасирин тийгизет. Республикабыздын башкы мыйзамында үй-бүлө, ата, эне, балалык бүткүл коомдун камкордугуна алынып, мыйзам тарабынан артыкча корголууга алынары бекеринен белгиленген эмес.


Адам жана коом | Кароолор: 3931 | Жүктөөлөр: 32 | Кошкон: Admin | Дата: 07.02.2015

1-10 11-20 21-30 ... 291-300 301-306 
Жогору ↑