Жарнама

Сайтка азыркы убакта күнүнө 1000-3000 колдонуучу кирип, 2000-5000 барак каралат (демек, Сиздин жарнамаңыз да күнүнө 5000ге жакын жолу көрсөтүлөт), жана бул сандар күндөн-күнгө өсүп турат.

Сайттын негизги колдонуучулары 15-35 жаштагы Кыргызстандын жарандары жана Россия, Европа, АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн кирген кыргыз жарандар.

Net.kg сайтынын статистикасы:


Жарнаманы төмөндөгү шарттар менен жайгаштыра аласыз:

 

Жарнаманын орду

Жумасына Айына

1

 1200 4000

2

 1000 3000

3

 1000 3000

4

 700 2500

 

Байланыш үчүн маалымат:
      kgstudents@yandex.com