Жарнама

Сайтка азыркы убакта күнүнө орто эсеп менен 4000-6000 колдонуучу кирип, 11000-12000 барак каралат (демек, Сиздин жарнамаңыз да күнүнө 12000ге жакын жолу көрсөтүлөт), жана бул сандар күндөн-күнгө өсүп турат.

Сайттын негизги колдонуучулары 15-35 жаштагы Кыргызстандын жарандары жана Россия, Европа, АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн кирген кыргыз жарандар.

Net.kg сайтынын статистикасы:

 

 

Жарнаманы төмөндөгү шарттар менен жайгаштыра аласыз:

 

 

Жарнаманын орду

Жумасына Айына

1

 600 2000

2

 400 1500

3

 300 1000

4

 300 1000

 

Байланыш үчүн маалымат:
      kgstudents@yandex.com