ОКУТУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУНУН ФОРМАЛАРЫ

  1. ОКУТУУ ФОРМАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮ
  2. СТАНДАРТТЫК ЖАНА СТАНДАРТТЫК ЭМЕС САБАКТАР

 

Рефератты көчүрүү