ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН КАТЕГОРИЯЛАРЫ

 1.  Педагогика илиминин негизги категориялары
 2.  Педагогика илиминин түзүлүшү

 

Рефератты көчүрүү