ФОНЕТИКА – ТИЛ ИЛИМИНИН БИР БӨЛҮМҮ      

1.  Азыркы кыргыз адабий тили.
2.  Фонетика, анын изилдөө  объектиси жана тармактары.
3.  Сүйлөө  органдары жана алардын аткарган кызматы.

 

Рефератты көчүрүү