ЧАКЧЫЛ ЖАНА АТООЧТУК ТҮРМӨКТӨР    

1.  Чакчыл түрмөктөр.
2.  Атоочтук түрмөктөр.

 

Рефератты көчүрүү