АБДУЛЛАХ БИН МАСУД (РА)

Толук аты Абу Абдуррахман Абдуллах бин Масуд бин Гафил бин Хабиб     ал-Хузали. Туулган жылы белгисиз. Абдуллах бин Масуд, алгачкы мусулмандардан болгон. Куфада тафсир жана фыкых мектептеринин куруучусу. Аз. Хадижа менен Аз. Алиден кийинки эле үчүнчү мусулман болгондугу  эл оозунда айтылып келген. Бирок ал өзү алтынчы мусулман болушунан сыймыктанаарын белгилеп кеткен. Атасы Масуд, энеси Умму Абд бинти… Кененирээк »

АБДУЛЛАХ БИН ЖУБАЙР (РА)

Авс уруусунан болуп, биринчи Акаба антташуусунан кийин Исламды кабыл алган. Мадиналык жетимиш киши менен биргеликте экинчи Акаба антташуусу  үчүн Меккеге келген. Антташуудан мурун Аз. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен жолугууну каалап, бир канча жолдоштору менен абасы Аббастын үйүндө болгон  Пайгамбарыбызга келишти. Бирок Аббас Аз. Пайгамбарыбыздын Мадиналыктар менен болгон байланышын Курайш уруусунан жашыруу керектигин түшүнгөндүгү үчүн, аларга бир гана Акабада көрүшө… Кененирээк »