7-класстын китептери

Кыргыз тили, 7-класс, Үсөналиев, Мусаева, 2015-ж. Китепти көчүрүү     Кыргыз адабияты 7-класс Алымов, Муратов, 2015-жыл Китепти көчүрүү    Русский язык 7-класс Тагаев, Симонова, 2010-ж Китепти көчүрүү   Литературное чтение 7-класс Мейманалиев, 2009-ж Китепти көчүрүү