КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СӨЗДҮКТӨРҮ

1. Кыргыз тилинин сөздүктөрү жөнүндө түшүнүк. 2. Сөздүктөгү шарттуу кыскартуулар. 3. Сөздүктөрдүн түрлөрү. Энциклопедиялык сөздүктөр нагыз энциклопедиялык сөздүктөр жана тармактык энциклопедиялык сөздүктөр деп экиге бөлүнөт. Нагыз энциклопедиялык сөздүктөрдө маанилүү илимий- техникалык терминдер, көрүнүштөр, буюмдар, жер – суунун, адамдардын, шаар – кыштактардын аттары кеңири мүнөздөлүп берилет. сүрөттөр, схемалар, библиографиялар менен жабдылат. Энциклопедиялык сөздүктөн баардык илимдин тармактары боюнча кабар алууга… Кененирээк »