ОТЧЁТ

Пландаштырылган иштердин, берилген тапшырмалардын аткарылышы, кызматка жана илимий изилдөөгө байланыштуу иш сапарлардын жыйынтыгы тууралуу иш кагазы отчёт болот. Отчёт кызматкер же жооптуу комиссиянын төрагасы (мүчөлөрү) тарабынан жетекчинин наамына жазылат. Отчётто аткарылуучу иш, аны аткарууда эмнелерге көңүл бурулганы, эмнелер аткарылбай калганы, кандай кемчиликтерге жол берилгени, эгер иш аткарылбай калса, аткарылбай калышынын себептери, кемчиликтерди жоюунун жолдору сунушталат. Мазмуну боюнча отчёт мезгилдүү иштер,… Кененирээк »

ИШЕНИМ КАТ

Ишеним кат – бул бир жактын (ыйгарым укук берүүчү) экинчи жакка (ыйгарым укукка ээ болуучу) жазуу түрүндөгү ишеним артуусу, ыйгарым укук берүүсү. Башкача айтканда, жеке кишинин, жамааттын же уюмдун кызыкчылыгын көздөп, алардын атынан иш жүргүзүү үчүн башка бирөөгө берилген расмий документ. Ишеним каттын үч түрү болот: 1. Бир жолку – бир жолку иш-аракетти аткарууга (мисалы, айлык маянаны, пенсияны, жөлөк… Кененирээк »

МААЛЫМ КАТ

Маалым кат – тигил же бул фактыны же окуяны тастыктоочу, сыпаттоочу мазмундагы документ. Маалым катты негизинен 2 түргө ажыратышат. Биринчиси, кызматтык мүнөздөгү факты жана окуя жөнүндө маалымат берилүүчү маалым каттар. Ал тиешелүү мекеменин жетекчилиги, жогорку органдардын талабы же көрсөтмөсү менен даярдалат. Анда изилдөө, иш сапары же кайсы бир окуя боюнча жалпыланган натыйжалар боюнча маалымат берилет. Экинчиси – кызыкдар жарандар менен мекемелерге берилген, кандайдыр… Кененирээк »

КУЛАКТАНДЫРУУ

Кулактандыруу өткөрүлө турган иштер жөнүндө белгилүү уюмдун, топтун, жамааттын мүчөлөрүнө алдын ала билдирүү же эскертүү үчүн жазылат (кээде айтылат). Аны окуган (уккан) адамдар көрсөтүлгөн иш-чарага катышууга, талап кылынган маселе боюнча тийиштүү мамилесин билдирүүгө милдеттүү. Кулактандыруу илинген күндөн тартып атайын кагазга айланат. Зарыл учурда көрсөтүлгөн же айтылган иш-чарага катышуу-катышпоо жоопкерчилик милдет катары бааланып, аны аткарбай коюу боюнча доомат коюлушу… Кененирээк »

КЕЛИШИМ

Эки же андан көп тараптын тигил же бул маселе (экономикалык, укуктук ж.б) боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, мекеме, уюм менен башка мекеме, уюмдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору КРнын Граждандык, Эмгек жана Административдик кодекстери, КРнын Өкмөтүнүн, министрликтердин, уюмдардын келишимдер боюнча чыгарган жоболору аркылуу жөнгө салынат. Укуктук багыты… Кененирээк »

МҮНӨЗДӨМӨ

Мүнөздөмө жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ болуп саналат. Анда кызматкердин же адистин кесиптик, коомдук, илимий ж.б. ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Мүнөздөмө адистин суранычы боюнча атайы окууга кирүү, башка ишке которулуу, кызматтык жогорулоо, сунуштоо максатында жазылат. Мүнөздөмөнүн мазмунунда ишти качан баштаганы, ишиндеги  жылышуулары, артыкчылыктары, билимин өркүндөтүшү боюнча маалымат камтылып, сыйлыктарына (эгер болсо, жазаларына) түшүндүрмө берилет. Мүнөздөмөнүн жазылыш максаты,… Кененирээк »

ТИЛ КАТ

Уюм, мекеме же жеке адамдардан бир нерсени алуу фактысын тастыктоочу документти тил кат дейбиз. Ал колдо же компьютерде бир нускада даярдалып, анда башка бир документти (нускоо, чакыруу, эскертүү), буюм же акчаны (саны цифра менен көрсөтүлүп) алгандыгы жазылган болот. Тил катта оңдоо, өчүрүү, үстүнө кошуп жазуу болбош керек, мындай болгондо берилген кат күчүн жоготот. Тил катты жазган кишинин колун кызмат боюнча жетекчи тастыктай… Кененирээк »

ТҮШҮНҮК КАТ

Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы түшүнүк кат болот. Түшүнүк каттын дагы бир түрү негизги документтин (план, отчёт, долбоор ж.б.) кээ бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүп берүү максатында жазылышы мүмкүн. Ички түшүнүк кат жаран, кызматкер, тийиштүү бөлүм башчысы ж.б. тарабынан түздөн-түз жетекчиге жазылат. Анда иш же окуу, кызмат тартибинин бузулушу, анын натыйжасынан… Кененирээк »

АРЫЗ

Арыз – жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу (кээде оозеки) түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арызды кол менен же А4 форматындагы кагазга жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет. Арыз сунуш, өтүнүч, арыздануу, даттануу мазмунунда болушу мүмкүн. Арыздын төмөнкү түрлөрү кеңири жайылган:… Кененирээк »

ӨМҮР БАЯН

Өмүр баян кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баян да адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат. Бул иш кагазы кадр тандоодо көп суралат. Өмүр баяндын маалым даректери: 1. Иш кагазынын аталышы; 2. Текст: аты-жөнү, туулган жылы, айы, күнү, ата-энеси, бир туугандары жөнүндө кыскача маалымат, билими, адистиги. Иштеген жерлери, акыркы иштеген жери, сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, үй-бүлөлүк… Кененирээк »