XVI-ХVII КЫЛЫМДАРДАГЫ ТЯНЬ-ШАНЬ КЫРГЫЗДАРЫ

Добавил | 01.08.2017
ТяньШань кыргыздары жөнүндөгү мен жыйнаган маалыматтар «ЖетиСуу дубанынын эстелик китепчесинде» 1898-жэле жарыяланган «ЖетиСуу тарыхынын очерктеринде» чогултулганНегизги дареги— мырза Хайдердин 1540-жылдары жазылган «Тарйхи Рашиди» (перс тилиндеэкинчи бөлүгү биринчисинен мурда1541—1544-жжжазылгандеген эмгегиандан кийинки мезгилдер жөнүндө көбүнчө Кашкардын тарыхы боюнча чыгармаларда айтылат.

Рефератты көчүрүү