ТӨЛ ЖАНА БӨТӨН СӨЗ

Добавил | 02.08.2017
1.  Бөтөн сөз. Тике жана кыйыр сөздөр.
2.  Төл сөз менен тике сөздөр катышкан сүйлөмдөр.
3.  Төл жана бөтөн сөздөргө коюлуучу тыныш белгилери.

 

Рефератты көчүрүү