ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ПРЕДМЕТИ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ

Добавил | 07.08.2017
1.   Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы
2.    Педагогика илиминин негизги мүнөздөмөлөрү
3.    Педагогика илиминин башка илимдер менен байланышы

 

Рефератты көчүрүү