ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ

Добавил | 07.08.2017
 1.    Кадимки традициялык методдор

2.    Педагогикалык эксиеримент

3.    Педагогикалык тест

4.    Педагогикалык — социологиялык методдор

5.    Математикалык — статистикалык методдор

 

Рефератты көчүрүү