АК-СУУ РАЙОНУНУН ТОПОНИМДЕРИ

Добавил | 08.08.2017
Ар нерсенин түзүлүлүшүнѳ жана онүгүшүнѳ  жаратылыштынкоомдунсаясийѳзгѳрүүлѳрдүн мыйзам ченемдүүлүгү зор таасир этерии белгилүүАндыктан кол башынан орун алган Ак-Суу аймагынын түптѳлүшүнѳ, калыптанышына да бир нече тарыхый маалыматтар, орчундуу себептер түрткү бологон.

 

Рефератты көчүрүү