ЭКИ БЕЛГИСИЗДҮҮ СЫЗЫКТУУ ТЕҢДЕМЕ СИСТЕМАСЫ. ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ АНЫКТАГЫЧТАР. КРАМЕРДИН ЭРЕЖЕСИ.

Добавил | 08.08.2017

Аныктоо: Кандайдыр бир белгисизди кармап турган барабарсыздык теңдеме деп аталат.

 

Рефератты көчүрүү