КЫРГЫЗ ТИЛИНИН БАЙЫРКЫДАН КАЛГАН ЛЕКСИКАСЫ

Добавил | 05.09.2017

Биздин замандын VI–VIII кылымдарында түрк будундарынын (элдеринин)
тамгасы болгон. Ошол тамгалар чегилген таш, граниттен жасалган
эскерткичтердин бетинде байыркы адабий тилдин үлгүсү сакталып турат. Мына
ошол тилди азыркы түрк тилдеринин тарыхын үйрөнүүгө негиз кылып алабыз.
Рефератты көчүрүү