ЛЕКСИКАДАГЫ ТӨЛ СӨЗДӨРДҮН ТЕКТЕШТИГИ

Добавил | 05.09.2017

Г. Д. Санжеев монгол тилиндеги түрк сөздөрүн, ошондой эле түрк тилдериндеги
монгол сөздөрүн фонетикалык белгисине карай ажыратуу мүмкүн эмес,
морфологиялык белгисине жараша ажыратуу керектигин айтат.

Рефератты көчүрүү